Home


ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ SROI Practioner Work Shop Program ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...
SROI Accreditation Program in 2017

ในปี 2017 ที่ผ่านมา Socail Value Thailand ได้จัดหลักสูตร SROI Accreditation Program ตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อขยายมาตรฐานการวัดผลลัพธ์ทางสังคม

อ่านต่อ...
Maximizing Social Value Guidebook

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการ แนวปฏิบัติในการทำ SROI

Social Value Thailand จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือ Social Value Thailand Guideline ในการขยายขอบเขตผลลัพธ์ทางสังคม (Maximize Impact)

อ่านต่อ...
Social Value Thailand Forum 2017

          Social Value Thailand ภายใต้ความร่วมมือกับ Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด ในฐานะองค์กรประสานงานหลัก ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ได้กำหนดจัดงานสัมมนา Social Value Thailand Forum 2017 “Accounting For Value and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)” ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านเครื่องมือ Social Return on Investment (SROI) ในการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน

อ่านต่อ...

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ” “ธุรกิจน้ำดี (Ethical Business)” และ องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม" 

 

อ่านต่อ...
หนุ่มไทยนำ SE ขึ้นเวทีโลก สัญญาณดี กิจการเพื่อสังคมคึกคัก

ปัจจุบันพัฒนาการของหลักคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ที่มีการปรับแนวคิดเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดี

       ยิ่งถึงขั้นจัดตั้งเป็น “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise หรือ SE ซึ่งเป็นกิจการที่มีจุดประสงค์ CSR สมบูรณ์แบบ แต่ใช้กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จมากในประเทศอังกฤษ และแนวคิดแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเช่นนี้กำลังเป็นที่สนใจนำไปใช้ในหลายประเทศ

อ่านต่อ...
สร้างโลกไร้จนด้วยแนวคิด “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise

หลังจากที่ มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับธนาคารกรามีนในปี 2006 แนวคิดและงานของ “ธุรกิจเพื่อสังคม”นับพันแห่งทั่วโลก ก็เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากกว่าในอดีตมาก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ...
“ธุรกิจ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ สร้างสังคมในอุดมคติ”

หากมีการสืบเสาะถึงต้นตอของสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าโลกเราอยู่ตอนนี้ นับตั้งแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงการทำสงครามระหว่างเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ตกเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในแทบทุกคดีแต่ถ้าถามว่า “หรือจะให้ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด?” เชื่อว่า แทบทุกคนก็คงจะส่ายหน้าไม่เอาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว “การทำธุรกิจโดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

 

อ่านต่อ...
ธุรกิจเพื่อสังคม

เรามักจะเข้าใจว่า "ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็คือสิ่งเดียวกับ"ธุรกิจเพื่อสังคม"(Social Enterprise) ซึ่งกำลังเริ่มถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในขณะนี้

อ่านต่อ...