ตอนที่ 10 : กิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทสังคมไทย10

play: 
00:00
00:00
โดย: 
คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด