Home


พม.เคลื่อนบอร์ดชาติ SE หวังเร่งคลอด พรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคมหนุนผู้ประกอบการ อ่านต่อ...
Bcorp Community Visit & AVPN Conference 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

"BCORP ขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจร่วมสร้างคุณประโยชน์สังคมในระดับโลก"

อ่านต่อ...
BCORP Thailand Movement จัดประชุมหารือ นำโดย NISE มศว. มทส. และเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ บางจาก น้ำตาลมิตรผล แดรี่โฮม และธัญญะเจริญผล วิสาหกิจเพื่อสังคมน้องใหม่ คาดหวังการยกระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจร่วมสร้างคุณประโยชน์สังคม (Certified BCorp)

ที่พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของมูลนิธิ Rokkefeller Foundation และได้รับการยอมรับกว่า 50 ประเทศทั่วโลก กับการแสดงจุดยืน เจตนารมณ์ และรูปธรรมของการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals :SDGs) โดยบรรดาองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน BCORP Thailand Movement ได้สะท้อนถึงการสร้างกลยุทธ์ความร่วมมือและประโยชน์แก่ภาคเอกชนในหลายมิติ

อ่านต่อ...
StarBoard ประเทศไทย เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำแห่งแรกที่ผ่านการรับรอง B Corporation Certified

ด้วยนโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัทแม่ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลซึงนับเป็นผลกระทบหลักของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเป็นผู้นำภาคอุตสาหกรรมนี้ STarboard  จึงตัดสินใจนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนามาตรฐานและเชื่อว่าการขับเคลื่อนของเราจะช่วยกระตุ้นภาคส่วนให้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

อ่านต่อ...

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ” “ธุรกิจน้ำดี (Ethical Business)” และ องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม" 

 

อ่านต่อ...
หนุ่มไทยนำ SE ขึ้นเวทีโลก สัญญาณดี กิจการเพื่อสังคมคึกคัก

ปัจจุบันพัฒนาการของหลักคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ที่มีการปรับแนวคิดเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดี

       ยิ่งถึงขั้นจัดตั้งเป็น “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise หรือ SE ซึ่งเป็นกิจการที่มีจุดประสงค์ CSR สมบูรณ์แบบ แต่ใช้กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จมากในประเทศอังกฤษ และแนวคิดแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเช่นนี้กำลังเป็นที่สนใจนำไปใช้ในหลายประเทศ

อ่านต่อ...
สร้างโลกไร้จนด้วยแนวคิด “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise

หลังจากที่ มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับธนาคารกรามีนในปี 2006 แนวคิดและงานของ “ธุรกิจเพื่อสังคม”นับพันแห่งทั่วโลก ก็เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากกว่าในอดีตมาก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ...
“ธุรกิจ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ สร้างสังคมในอุดมคติ”

หากมีการสืบเสาะถึงต้นตอของสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าโลกเราอยู่ตอนนี้ นับตั้งแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงการทำสงครามระหว่างเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ตกเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในแทบทุกคดีแต่ถ้าถามว่า “หรือจะให้ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด?” เชื่อว่า แทบทุกคนก็คงจะส่ายหน้าไม่เอาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว “การทำธุรกิจโดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

 

อ่านต่อ...
ธุรกิจเพื่อสังคม

เรามักจะเข้าใจว่า "ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็คือสิ่งเดียวกับ"ธุรกิจเพื่อสังคม"(Social Enterprise) ซึ่งกำลังเริ่มถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในขณะนี้

อ่านต่อ...