Home


SROI Accreditation Program in Bangkok, Oct 2017

คอร์สอบรม Social Return on Investment (SROI) Accreditation Program : หลักการและเครื่องมือใช้วัดผลตอบแทนทางสังคม

Social Value Thailand ได้มีการจัด Social Return on Investment (SROI) Accreditation Program ขึ้น เป็นครั้งที่2 ซึ่งเป็นหลักการและเครื่องมือใช้วัดผลตอบแทนทางสังคม เพื่อตอบโจทย์วิธีการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กรหรือโครงการ 

โดยครั้งนี้ Social Value Thailand ได้เปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.SROI Accreditation Training 

2.SROI Practitioner Workshop 

3.SROI Embedding & Communication

อ่านต่อ...
งานสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ”

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำสมาชิกประเทศอาเซียนร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน (Network of Inclusive Entrepreneurship in ASEAN (NIEA)” และจัดสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” ในวันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...
"SROI Accreditation Program in Bangkok, Jun 2017" By Social Value International and NISE

วันที่ 5 - 6 และ 19 - 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา Social Value Thailand ได้สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรฐานเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณค่าทางสังคมในประเทศไทย ตามกรอบ SROI (Social Return on Investment) หรือ แนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม ผ่านหลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Accreditation Training  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้ง2หลักสูตร มากกว่า44 คน 24 องค์กร

อ่านต่อ...
เปิดตัว SROI วัดผล CSR มาตรฐานโลก ดูคุณค่า-คุ้มค่า

เดินหน้า Social Value International เชื่อมเครือข่ายองค์กรสากลที่มุ่งส่งเสริมมาตรฐานการประเมินคุณค่าทางสังคม

​จัดหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญไทย ตามกรอบ SROI สากลที่มุ่งส่งเสริมมาตรฐานการประเมินคุณค่าทางสังคม ผู้บริหารกิจการชั้นนำและรัฐวิสาหกิจคึกคัก หวังได้เครื่องมือประเมินบทบาท CSR ตอบโจทย์เพิ่มขีเความสามารถในการแข่งขัน

 

อ่านต่อ...

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ” “ธุรกิจน้ำดี (Ethical Business)” และ องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม" 

 

อ่านต่อ...
หนุ่มไทยนำ SE ขึ้นเวทีโลก สัญญาณดี กิจการเพื่อสังคมคึกคัก

ปัจจุบันพัฒนาการของหลักคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ที่มีการปรับแนวคิดเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดี

       ยิ่งถึงขั้นจัดตั้งเป็น “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise หรือ SE ซึ่งเป็นกิจการที่มีจุดประสงค์ CSR สมบูรณ์แบบ แต่ใช้กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จมากในประเทศอังกฤษ และแนวคิดแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเช่นนี้กำลังเป็นที่สนใจนำไปใช้ในหลายประเทศ

อ่านต่อ...
สร้างโลกไร้จนด้วยแนวคิด “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise

หลังจากที่ มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับธนาคารกรามีนในปี 2006 แนวคิดและงานของ “ธุรกิจเพื่อสังคม”นับพันแห่งทั่วโลก ก็เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากกว่าในอดีตมาก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ...
“ธุรกิจ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ สร้างสังคมในอุดมคติ”

หากมีการสืบเสาะถึงต้นตอของสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าโลกเราอยู่ตอนนี้ นับตั้งแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงการทำสงครามระหว่างเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ตกเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในแทบทุกคดีแต่ถ้าถามว่า “หรือจะให้ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด?” เชื่อว่า แทบทุกคนก็คงจะส่ายหน้าไม่เอาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว “การทำธุรกิจโดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

 

อ่านต่อ...
ธุรกิจเพื่อสังคม

เรามักจะเข้าใจว่า "ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็คือสิ่งเดียวกับ"ธุรกิจเพื่อสังคม"(Social Enterprise) ซึ่งกำลังเริ่มถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในขณะนี้

อ่านต่อ...